VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT THEATER & FILMHUIS DAKOTA – specialisatie: HR en Organisatieprocessen

Dakota is sinds november 2011 hét theater en filmhuis van stadsdeel Escamp in Den Haag met een gevarieerd aanbod van cabaret, muziek, toneel, literatuur, kinder- en jeugd- voorstellingen, dans en film. 
Gehuisvest in het verzamelgebouw ZUID57, bevindt Dakota zich in het hart van het stadsdeel Escamp. Dakota betrekt in haar functie als cultuuranker de inwoners bij de invulling van ons programma. Iedereen kan meedoen, meemaken en meedenken bij Dakota. Dakota heeft een positief advies gekregen van de gemeente voor de komende vier jaar en gaat in 2021-2024 haar culturele profiel en functie in de wijk verder versterken.  

De organisatie bestaat uit een groep betaalde medewerkers (17 fte’s) en een groep van ongeveer 40 betrokken vrijwilligers.  

De RvT wil een deskundig, divers team zijn waarin verschillende kennis en ervaring elkaar aanvullen om daarmee, betrokken maar op enige afstand van de uitvoering, bij te dragen aan de ontwikkeling van een culturele organisatie met een grote maatschappelijke ambitie. 

Als lid van de RvT ben je deelgenoot van een enthousiast team, vergroot je je netwerk, ontwikkel je je kennis en vaardigheden, draag je bij aan maatschappelijk relevante ontwikkeling en heb je de kans om een veelheid aan activiteiten op het gebied van theater, film en culturele evenementen van nabij mee te maken.  

De raad van toezicht van Theater & Filmhuis Dakota is onbezoldigd.

Tijdsbesteding: 6x per jaar een raad van toezicht vergadering en aanwezigheid gewenst bij enkele evenementen per jaar. 

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad worden vrouwelijke kandidaten en/of personen met een migratieachtergrond die kennis van en/of ervaring hebben op het gebied van HR en organisatiekunde nadrukkelijk verzocht te reageren.

Wanneer je geïnteresseerd bent, verwijzen we je naar de informatie hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de heer J.de Jong, voorzitter RvT, 06-53722261, jgjdejong@casema.nl.


Reageren kan tot 21 september door een motivatiebrief en CV te mailen naar jgjdejong@casema.nl.

Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 7 oktober.ALGEMENE PROFIELKENMERKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • De Raad is enthousiast en betrokken bij de missie en visie van Dakota: haar bestaansrecht in Escamp en de binding met de bewoners van dit stadsdeel;
 • De Raad kenmerkt zich door diversiteit op het gebied van geslacht, leeftijd, ervaring, (culturele en professionele) achtergrond en karaktereigenschappen van de individuele leden;
 • De Raad heeft affiniteit met stadsdeel Escamp en haar inwoners;
 • De Raad heeft kennis en ervaring op meerdere gebieden (cultureel, financieel, juridisch, HR, organisatieontwikkeling, politiek, marketing en communicatie);
 • De Raad functioneert als team: leden vullen elkaar aan zowel in deskundigheid als in hun teamrollen;
 • De Raad ziet toe op de functievervulling van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 • De Raad ziet toe op naleving uitgangspunten Governance Code Cultuur.

PROFIEL INDIVIDUELE LEDEN

 • Ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie dan wel de ambitie deze ervaring op te doen;
 • Ervaring met organisatieprocessen;
 • Kennis van, ervaring of affiniteit met het werkgebied van de stichting;
 • Een relevant (cultureel en politiek) netwerk;
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvT en de directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Bereid en in staat te handelen overeenkomstig de GCC;
 • Met zijn/haar expertise passen binnen de samenstelling van de RvTin staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien
 • Woont en/of werkt bij voorkeur binnen stadsdeel Escamp.
 • Geen tegenstrijdige belang te hebben bij Dakota